ઓપ્ટિકલ કોમ્યુનિકેશનમાં ઇલેક્ટ્રો-ઓપ્ટિક મોડ્યુલેશનની એપ્લિકેશન

/એપ્લિકેશન-ઓફ-ઇલેક્ટ્રો-ઓપ્ટિક-મોડ્યુલેશન-ઇન-ઓપ્ટિકલ-કોમ્યુનિકેશન/

ધ્વનિ માહિતી પ્રસારિત કરવા માટે સિસ્ટમ પ્રકાશ તરંગોનો ઉપયોગ કરે છે.લેસર દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલ લેસર ધ્રુવીકરણ પછી રેખીય રીતે ધ્રુવીકૃત પ્રકાશ બને છે, અને પછી λ/4 તરંગ પ્લેટ પછી ગોળાકાર ધ્રુવીકૃત પ્રકાશ બને છે, જેથી બે ધ્રુવીકરણ ઘટકો (o પ્રકાશ અને e પ્રકાશ) પ્રવેશતા પહેલા π/2 તબક્કામાં તફાવત પેદા કરે છે. ઇલેક્ટ્રો-ઓપ્ટિકલ ક્રિસ્ટલ, જેથી મોડ્યુલેટર અંદાજિત રેખીય પ્રદેશમાં કામ કરે.લેસર ઇલેક્ટ્રો-ઓપ્ટિક ક્રિસ્ટલમાંથી પસાર થાય છે તે જ સમયે, ઇલેક્ટ્રો-ઓપ્ટિક ક્રિસ્ટલ પર બાહ્ય વોલ્ટેજ લાગુ પડે છે.આ વોલ્ટેજ પ્રસારિત થવા માટેનો ધ્વનિ સંકેત છે.

જ્યારે ઈલેક્ટ્રો-ઓપ્ટિક ક્રિસ્ટલમાં વોલ્ટેજ ઉમેરવામાં આવે છે, ત્યારે ક્રિસ્ટલના રીફ્રેક્ટિવ ઈન્ડેક્સ અને અન્ય ઓપ્ટિકલ ગુણધર્મો બદલાય છે, પ્રકાશ તરંગની ધ્રુવીકરણ સ્થિતિમાં ફેરફાર કરે છે, જેથી ગોળાકાર ધ્રુવિત પ્રકાશ લંબગોળ ધ્રુવીકૃત પ્રકાશ બની જાય છે, અને પછી રેખીય રીતે ધ્રુવિત પ્રકાશ બની જાય છે. પોલરાઇઝર દ્વારા, અને પ્રકાશની તીવ્રતા મોડ્યુલેટ થાય છે.આ સમયે, પ્રકાશ તરંગ ધ્વનિ માહિતી ધરાવે છે અને ખાલી જગ્યામાં પ્રચાર કરે છે.ફોટોડિટેક્ટરનો ઉપયોગ પ્રાપ્ત સ્થાન પર મોડ્યુલેટેડ ઓપ્ટિકલ સિગ્નલ મેળવવા માટે થાય છે, અને પછી ઓપ્ટિકલ સિગ્નલને ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે સર્કિટ કન્વર્ઝન હાથ ધરવામાં આવે છે.સાઉન્ડ સિગ્નલ ડિમોડ્યુલેટર દ્વારા પુનઃસ્થાપિત થાય છે, અને અંતે ધ્વનિ સંકેતનું ઓપ્ટિકલ ટ્રાન્સમિશન પૂર્ણ થાય છે.લાગુ થયેલ વોલ્ટેજ એ ટ્રાન્સમિટેડ ધ્વનિ સિગ્નલ છે, જે રેડિયો રેકોર્ડર અથવા ટેપ ડ્રાઇવનું આઉટપુટ હોઈ શકે છે અને વાસ્તવમાં વોલ્ટેજ સિગ્નલ છે જે સમયાંતરે બદલાય છે.